blog post

مدیر کل نظارت بر فرآورده‌های طبیعی،سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، گفت: تولید مکمل های تغذیه ای در کشور رشد محسوسی را نشان می هد، همچنین سازمان غذا و دارو به افزایش نیازها پاسخ می دهد.

ادامه مطلب
blog post

کنترل و پایش شیرخام از نظر تعداد سلولهای سوماتیک جهت حفظ کیفیت شیرخام به منظور حفظ جایگاه رقابتی در بازار فروش امری مهم به شمار می رود

ادامه مطلب
blog post

رنگ یکی از مشخصات اصلی درموادغذایی است که به وسیله احساس بینایی درک شده و از نظر پذیرش مصرف کننده بسیار مهم است. رنگ ماده غذایی به موازات شکل، اندازه، طعم و مزه از خصوصیات حسی آن محسوب می شود و به عنوان یک راهنمای چشمی کیفیت، عمل می کند.

ادامه مطلب