blog post

کنترل و پایش شیرخام از نظر تعداد سلولهای سوماتیک جهت حفظ کیفیت شیرخام به منظور حفظ جایگاه رقابتی در بازار فروش امری مهم به شمار می رود
به گزارش ايفدونا- به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد دوره آموزشی مخاطرات سلولهای سوماتیک در شیر و فرآورده های لبنی صبح امروز با حضور دکتر رضا مورکیان مدیر نظارت بر مواد غذایی، کارشناس صنعت لبنی استان و مسئولین فنی کارخانجات لبنی استان در سالن اجتماعات معاونت برگزار شد.
در این دوره آموزشی با توجه به اینکه بررسی سلولهای سوماتیک جزء فاکتورهای جدید برای ارتقای کیفیت فرآورده های لبنی می باشد روشهای اندازه گیری نوین و سریع به مسئولین فنی آموزش داده شد.
کارشناس صنعت لبنی معاونت غذا و دارو ضمن آموزش گفت: سلولهای سوماتیک سلولهای هستند که از بدنه داخلی پستان گاو مبتلا به بیماری ورم پستان جدا و به شیر وارد می شود .
محمد وحدتی اضافه کرد: با افزایش تعداد سلولهای سوماتیک در شیر کیفیت فرآوری و راندمان تولید بعضی از محصولات لبنی کاهش می یابد. او همچنین کنترل و پایش شیر خام از نظر تعداد سلولهای سوماتیک توسط دامداران و کارخانجات لبنی جهت حفظ کیفیت شیر خام به منظور حفظ جایگاه رقابتی در بازار فروش و همچنین کاهش آمار محصولات برگشتی از سطح بازار را امری مهم و ضروری دانست.